ОС на БСП

 1. Атанас Димитров                  с.Нова Шипка                                       -0895117383
 2. Надежда Георгиева               с.Гроздьово                                            -089422228
 3. Недка Митева                        с.Горен Чифлик                                     -0886155300
 4. Венета Богданова                  с .Горен Чифлик                                    -0894723147
 5. Нора Станчева                      с.Пчелник                                               -0885313376
 6. Ирина Георгиева                  с.Венелин                                               -0889230939
 7. Росица Кунчевска                гр.Долни чифлик                                   -0886085161
 8. Даниела Станчева                гр.Долни чифлик                                  - 0878963675
 9. Виктория Янева                    гр.Долни чифлик                                  -0886233122
 10. Светлана Димитрова           гр.Долни чифлик                                   -0878963672
 11. Йордан Василев                   гр.Долни чифлик                                   -0885703831
 12. Христо Велинов                  гр.Долни чифлик                                   -0889813315
 13. Росица Стаматова               гр.Долни чифлик                                   -0895394693
 14. Димитричка Янкова            гр.Долни чифлик                                  -0884766607
 15. Добра Василева                    с.Кривини                                            -0893716730
 16. Калчо Роев                            с.Солник                                               -0897034542
 17. Недялко Пенев                      с.Бърдарево                                          -0894475868
 18. Недялка Илиева                    с.Голица                                               -0878963694
 19. Веска Добрева                       с.Детелина                                           -0884311755
 20. Иванка Панайотова              с.Старо оряхово                                   -0894622258
 21. Васил Кинчев                       с.Старо оряхово                                   -0888154510
 22. Мариона Русева                   с.Старо оряхово                                   -0895644883
 23. Иванка Митева                    с.Ново оряхово                                     -0879376842
 24. Иванка Чернева                   с.Шкорпиловци                                    -051408236
 25. Недялка Маринова              с.Рудник                                                -0887692090